Dom Młodych w Togo

Pracujemy, pomagając w integralnym rozwoju każdej osoby, w jej wymiarze duchowym, intelektualnym i zawodowym. Naszą misję realizujemy głównie wśród nastolatków i ludzi młodych. Naszym celem jest to, aby młodzież z Togo mogła rozwinąć wszystkie swoje zdolności, by żyć Ewangelią i współpracować przy tworzeniu bardziej humanitarnego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Prezentacja projektu

Obecnie pracujemy z ponad 800 młodymi osobami, organizując i prowadząc zajęcia w wynajmowanym domu, o powierzchni 90 m2.
Aby móc realizować naszą misję potrzebujemy środków finansowych na budowę centrum misyjnego, które składałoby się z: dużej sali, kaplicy, „appatam-u” (afrykańskiego miejsca spotkań) i domu formacyjnego dla młodych, którzy chcieli by całe swoje życie poświęcić Bogu i Jego misji, jako misjonarze konsekrowani. Aby centrum mogło sprawnie działać, niezbędna będzie instalacja sieci elektrycznej, ogrodzenie terenu centrum i wykopanie studni.

Cel

Naszym głównym celem jest wspomaganie tworzenia nowego społeczeństwa, opartego na wartościach Ewangelicznych: miłości, przebaczenia, pokoju, prawdy, solidarności, troszczeniu się o Wspólny Dom, jakim jest Ziemia. Ten cel chcemy realizować poprzez:

1

  • Formację integralną młodzieży, aby osiągnęli dojrzałość osobistą, umożliwiającą dalsze studia, a po ich ukończeniu, pozwalającą na bycie odpowiedzialnymi: założycielami organizacji pozarządowych, promujących kobiety i rozwój kraju, nauczycielami w szkołach, matkami i ojcami, budującymi trwałe rodziny, lekarzami, pielęgniarkami, formatorami w szkołach agromonicznych itd.

2

  • Formację misjonarzy konsekrowanych, którzy całe swe życie poświęciliby Bogu, formując i ewangelizując młodzież i dzieci.

Beneficjenci

1

  • Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą grupy 25 młodych ludzi, którzy w cyklu trzyletnim (postulat i nowicjat), zechcą przygotowywać się, aby konsekrować swoje życie Bogu i braciom w misyjnej służbie.

2

  • Beneficjentami pośrednimi będzie ponad 800 młodych ludzi, z którymi pracujemy na różnych zajęciach, a także ich rodziny i ich najbliższe środowiska (przyjaciele ze szkoły, parafii itd).

3

  • Dodatkowymi beneficjentami będą również osoby zamieszkujące w sąsiedztwie centrum. Potrzeba założenia instalacji elektrycznej, umożliwi dostęp do prądu wielu rodzinom i będzie awansem w poziomie życia dzielnicy.

Położenie geograficzne

Dom Młodych będzie usytuowany na północy Dapaong, niedaleko drogi prowadzącej do Burkina Faso, w miejscu zwanym Tantigou-barrage.

Od stolicy Togo (Lome) oddziela go 650km, 10 godzin jazdą samochodem.

Miejsce to należy do terytorium parafii “San Paul, apotre des nations”, leży w młodej dzielnicy, gdzie obecnie buduje się kościół.

Zakończenie

Kończymy opis naszego projektu, przytaczając przysłowie fon (z południa Afryki zachodniej): „Jeśli zmienia się rytm bębna, zmienia się też rytm tanecznego kroku”. Togo może się zmienić, może się rozwinąć, nie jest skazane na ubóstwo. Młodzi są przyszłością tego kraju i świata, ale zależy od rytmu ich życia, od tego co zasadzi się w ich sercach, od możliwości jakie będą posiadać, czy wybudują inne Togo, czy nie. To dlatego mieszkamy tutaj, to dlatego zostawiliśmy wszystko by przyjechać do tego kraju i zrealizować ten wspólny projekt.

Dziękujemy z serca za Wasze zainteresowanie projektem i współpracę. Niech Bóg Wam błogosławi.


Można również wspierać nas w ZŁOTÓWKACH.

Konto:
Katolickie Misyjne Stowarzyszenie
Sług Ewangelii Miłosierdzia Bożego
ul. Czyżewskiego 6/2, 81-706 Sopot

Santander: 73 1090 1098 0000 0001 4030 9440

PONIŻSZY LINK JEST PRZEZNACZONY DLA WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY CHCIELIBY WESPRZEĆ FINANSOWO NASZ PROJEKT

Darowizny można dokonywać jednorazowo lub miesięcznie (wspierając nas mniejszą, ale stałą kwotą). Każda z wpłat jest niezmiernie ważna i bardzo potrzebna!

Llanos MeseguerDom Młodych w Togo