Duchowość

Nasza duchowość

Nasze źródła duchowości są:

Duchowość misji

Duchowość misji wyrażona w dokumentach Magisterium Kościoła, od Soboru Watykańskiego II do dnia dzisiejszego, stanowi podstawę naszego charyzmatu ewangelizacji: szczególnie Listy Apostolskie „Evangelii Nuntiandi” papieża Pawła VI i „Evangelii Gaudium” papieża Franciszka.

Bóg Ojciec, Opatrzność

Opatrznościowa Miłość Boga, której doświadczyliśmy w naszej historii, jest dla nas impulsem, aby żyć w pełnej ufności dzieci Bożych, aby szukać zawsze Królestwa Bożego i woli Ojca. Doświadczenie Opatrzności pozwala nam również otwierać się na nowe, misyjne drogi. Zaufanie Bogu sprawia, że możemy zbliżać się do naszych cierpiących braci, do ich trudnych życiowych sytuacji, pewni Jego ojcowskiej Miłości. On troszczy się o każdą osobę i dba o to, by odkryła wartość swojego życia i swojego powołania w świecie.

Eucharystia

Miłość Eucharystyczna Chrystusa jest dla nas szkołą życia i misji. W Eucharystii Jezus Chrystus ofiarowuje się dobrowolnie, abyśmy i my, przyjmując Go i jednocząc się z Nim, mogli z naszego życia uczynić ofiarę miłości dla naszych braci. Modlitwa adoracji Najświętszego Sakramentu zbliża nas do Jego Serca, otwartego na wszystkich i kochającego w ciszy każdego człowieka.

Świętych obcowanie

Jedność ze świętymi jest dla nas źródłem wielkiej radości. Ich życie pociąga nas i wzywa, by jak oni kochać ze względu na Chrystusa. Obecność świętych dodaje nam sił w naszym ziemskim pielgrzymowaniu, byśmy mogli podejmować wyzwanie wcielania Ewangelii w dzisiejszym świecie. Ich towarzystwo i wstawiennictwo pomagają nam przechodzić przez codzienne trudności i uczą przeżywania naszej teraźniejszości z horyzontem wieczności. Z Nieba mówią nam, że warto wytrwać w miłości do końca.

Dzisiejszy Chrystus Ukrzyżowany

Nasze życie misyjne opiera się na pewności, że Chrystus objął w Swoim Ciele całą ludzkość. W obliczu Jezusa odnajdujemy twarz każdego brata. Czujemy się wezwani, by towarzyszyć Chrystusowi Ukrzyżowanemu, który dziś otwiera nam Swe Serce w członkach najbardziej wrażliwych i cierpiących. To On z czułością nosi nas w Swoim Ciele, przyjmuje każdy gest naszej miłości, dziękuje za niego i sprawia, że przynosi on owoc dużo bardziej obfity niż sądzimy.

Miłość wcielona

W świetle Misterium Wcielenia, wszystko co ludzkie zostało podniesione do nowej godności. Dlatego wierzymy, że nasze człowieczeństwo może być sakramentem miłości Boga. W każdym zakątku świata pragniemy jak Jezus, uczynić naszymi radości i nadzieje, cierpienia i poszukiwania wszystkich ludzi. W ten sposób nasze gesty i słowa, nasza bliskość mogą stać się obecnością Boga między nami i głoszeniem Ewangelii zrozumiałym dla wszystkich. Kiedy centrum naszych relacji zajmuje Chrystus, Jego miłość wcielona między nami staje się przestrzenią świętą, gdzie Bóg chce się objawiać.

Maryja, nasza Matka i Matka Kościoła

Maryja, Matka wszystkich narodów i Matka Kościoła, towarzyszy nam, na drogach prostoty i wiary, w naszych próbach budowania więzi z wszystkimi braćmi. Od Niej uczymy się rozpoznawać Ducha Św. i słuchać głosu Boga w Jego Słowie i otaczającej nas rzeczywistości. Maryja jest kobietą, która zjednoczyłą pierwszy Kościół i umocniła swoją wiarą, słabą i niepewną wiarę apostołów w oczekiwaniu na Ducha Św.

Llanos MeseguerDuchowość