NASZE ŻYCIE I MISJA

Czujemy się wezwani przez papieża Franciszka, by żyć w „ciągłej misji”, by „wychodzić”. Naszym pragnieniem jest, aby każdy ochrzczony odkrył swoje powołanie misyjne i żył nim aktywnie w Kościele. „Wyjście misyjne jest pierwszym zadaniem i największym wyzwaniem dla Kościoła” (Evangelii Gaudium 15). Chcielibyśmy również dotrzeć do tych, którzy z różnych powodów są najbardziej oddaleni od wiary.

Jak dotrzeć do tych, którzy są daleko? Jak obudzić świadomość misyjną u tych, którzy już uczestniczą w życiu Kościoła? Jak sprawić, by i jedni i drudzy stali się misjonarzami z pasją głoszenia Ewangelii?
W naszej Wspólnocie, aby formować misjonarzy podążamy pięciostopniową ścieżką formacyjną. Każdy z jej etapów charakteryzują różne działalności:

Nasza metodologia

ZAPROSZENIE


Są to działania sprzyjające swobodnemu, prostemu i autentycznemu podejściu do każdej młodej lub dorosłej osoby. Na tym etapie chcielibyśmy wzbudzać pytania na temat sensu życia, Ewangelicznych wartości i obudzić chęć poznania Jezusa.
• Pielgrzymki.
• Wolontariat.
• Misje w Argentynie, Peru lub innych krajach.
• Zdrowa rozrywka, spotkania świąteczne.
• Zajęcia w szkołach, praca w parafiach.
• Kurs ALPHA dla małżeństw.

 

WPROWADZENIE


Są to działania, które stwarzają warunki do osobistego doświadczenia spotkania z Chrystusem. Prowadzą one do odkrycia, że wiara to nie abstrakcyjna idea, ale spotkanie i relacja z żywą Osobą Jezusa Chrystusa.
• „Odważ się” (projekt skierowany do nastolatków).
• Rekolekcje.
• Warsztaty dla małżeństw.

FORMACJA

Chodzi tu o procesy, które towarzyszą pogłębianiu doświadczenia wiary i przygotowują do misji głoszenia Dobrej Nowiny. Oferujemy pomoc w łączeniu wiary i życia oraz w odkrywaniu własnej misji.
• Warsztaty ewangelizacyjno-misyjne.
• Warsztaty modlitewne.
• Projekty dla młodzieży: „Discovery”, „Wake Up”.

UCZESTNICTWO


Jest to etap promowania aktywnej współodpowiedzialności w życiu i misji Wspólnoty oraz Kościoła.
• Przygotowywanie świadectw oraz konferencji według naszej „Ścieżki Wiary”.
• Animacja grup modlitewnych oraz rekolekcji.
• Grupy dzielenia się wiarą i doświadczeniami życiowymi.
• Towarzyszenie duchowe.

PRZYNALEŻNOŚĆ


Proces przynależności do Wspólnoty Sług Ewangelii stosownie do osobistego powołania. Kandydaci poświęcają rok na pogłębienie praktyczne i teoretyczne treści zawartej w modułach dotyczących tożsamości i misji Sług Ewangelii („Servidores”), przygotowując się do przyrzeczeń „Servidores”. Dzięki przyrzeczeniom osiąga się pełniejszy związek ze Wspólnotą. Przyrzeczenia składa się na rok, z możliwością odnowienia.

Llanos MeseguerNasze Życie i Misja