NASZE ŻYCIE I MISJA

Czujemy się wezwani przez papieża Franciszka, by żyć w „ciągłej misji”, by „wychodzić”. Naszym pragnieniem jest, aby każdy ochrzczony odkrył swoje powołanie misyjne i żył nim aktywnie w Kościele. „Wyjście misyjne jest pierwszym zadaniem i największym wyzwaniem dla Kościoła” (Evangelii Gaudium 15). Chcielibyśmy również dotrzeć do tych, którzy z różnych powodów są najbardziej oddaleni od wiary.

Jak dotrzeć do tych, którzy są daleko? Jak obudzić świadomość misyjną u tych, którzy już uczestniczą w życiu Kościoła? Jak sprawić, by i jedni i drudzy stali się misjonarzami z pasją głoszenia Ewangelii?
W naszej Wspólnocie, aby formować misjonarzy podążamy pięciostopniową ścieżką formacyjną. Każdy z jej etapów charakteryzują różne działalności:

Nasza metodologia

WEZWANIE

Wszelkie zajęcia i zaproszenia skierowane do młodzieży lub dorosłych, mające na celu zainteresowanie ich Chrystusem, doprowadzenie do spotkania z żywym Bogiem i wzbudzenie pragnienia, by wzrastać w wierze.

POCZĄTEK

Zajęcia, dzięki którym osoba może doświadczyć żywego spotkania z Bogiem. Są to zazwyczaj weekendowe, trzy- lub czterodniowe rekolekcje. Przeżywamy je pogłębiając kolejne prawdy wiary, według etapów Ścieżki Wiary i Życia.

FORMACJA

Doświadczenie wiary i misyjne serce każdego człowieka musi być karmione, aby mogło wzrastać. Na tym etapie ścieżki formacyjnej chcemy wspierać proces integrowania wiary z codziennym życiem. Pomagamy osobie przygotować jej własne świadectwo spotkania z Bogiem i dzielić się nim z innymi. Poprzez szkoły ewangelizacji (warsztaty modlitewne i misyjne) prowadzimy uczestników ku samodzielnemu  przygotowaniu krótkich głoszeń, opartych na prawdach wiary, które wcześniej pogłębiali. W ten sposób oni sami stają się misjonarzami dla innych świeckich, którzy dopiero wstępują na drogę wiary.

UCZESTNICTWO

Ten etap charakteryzuje utożsamienie się z charyzmatem naszej Wspólnoty i wzrost we współodpowiedzialności za jej misję.

PRZYNALEŻNOŚĆ

Osobom, które czują się wołane przez Pana, aby przynależeć do Wspólnoty, towarzyszymy w procesie pogłębiania charyzmatu i misji Sług Ewangelii. Etap ten może być zakończony złożeniem przyrzeczeń świeckiego „Sługi” (Servidor).

Llanos MeseguerNasze Życie i Misja