Kim jesteśmy?

Słudzy Ewangelii Miłosierdzia Bożego

Jesteśmy wspólnotą misyjną Kościoła katolickiego, obecną w 15 krajach, tworzoną przez  misjonarki i misjonarzy konsekrowanych, kapłanów i osoby świeckie. Naszym charyzmatem jest głoszenie Ewangelii i formacja misjonarzy.

Bóg powołał naszą Wspólnotę do istnienia w wieku XXI, w którym Kościół pragnie jeszcze głębiej przeżywać swoją misyjną tożsamość oraz wypełniać misyjny nakaz Jezusa: „Idźcie i nauczajcie”. Pan powierza nam, Sługom Ewangelii, budowanie świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego, poprzez głoszenie wiary, która przemienia ludzkie serca.

 

Naszą misją obejmujemy cały lud Boży, dzieci, dorosłych i rodziny, a w sposób szczególny młodzież. Młodzi ludzie są teraźniejszością i przyszłością społeczeństw i Kościoła. Dlatego też to zwłaszcza do nich pragniemy docierać i formować ich, by byli misjonarzami wśród swoich rówieśników.

 

„Słudzy Ewangelii Miłosierdzia Bożego” zostaliśmy zatwierdzeni 27 września 2002 r. jako „prywatne stowarzyszenie wiernych” przez biskupa Reinhardta Lettmanna z Münster (Niemcy),któremu zawsze będziemy bardzo wdzięczni. Wiemy, że z nieba nadal nam towarzyszy. Nasza rodzina misyjna kształtowała się jednak już dużo wcześniej, w ramach Bractwa Misyjnego „Verbum Dei”.

Jedna rodzina z różnymi stanami życia

„SERVIDORES” – ŚWIECCY

Świeccy „Servidores” to rodziny misyjne, osoby świeckie, osoby żyjący w celibacie i młodzież JuSeM. Są ewangelizatorami w swoich środowiskach pracy i rodzinach. Są „zaczynem w środku masy”. Swoim słowem i życiem głoszą wszystkim dobrą nowinę o Zmartwychwstałym Chrystusie i współpracują na różne sposoby w formacji misyjnej. Wraz z zaangażowaniem w działalność naszej Wspólnoty, posługują również w parafiach, do których należą.

KAPŁANI – MISJONARZE

Przeżywają swoje powołanie służąc w lokalnym Kościele oraz oddając się misji naszej Wspólnoty.

MISJONARKI I MISJONARZE KONSEKROWANI

Są w pełni dyspozycyjni do głoszenia Ewangelii i formowania misjonarzy. Żyją we wspólnotach, w których dzięki braterskiej miłości i wzajemnemu zaangażowaniu, dbają o swoje codzienne spotkanie z Chrystusem, który jest motorem misji.

Llanos MeseguerKim jesteśmy?