O logo

Wyjaśnienie

Dwie dłonie Jezusa obmywają nasze stopy jako symbol Jego miłości i miłosierdzia wobec nas. W ten sam sposób, realizując naszą misję, chcemy również i my zniżyć się do stóp każdego brata i obmywać je.

dos manos lavando un pie

Dwie dłonie myjące stopę

dos manos lavando un pie

Sylwetka Chrystusa na krzyżu

Efekt kropli wody

Jana 13, 1-5

“Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca* ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.”

Jana 13, 34-35

“Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”

Llanos MeseguerO logo