Projekty

Dom Młodych w Togo

Nasza wspólnota Sług Ewangelii Miłosierdzia Bożego rozpoczęła misję wTogo w styczniu 2009…

Agustina CardosoProjekty