Warsztaty dla małżeństw – od 06.11.2021

Warsztaty dla małżeństw i związków niesakramentalnych.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną pogłębić wzajemne relacje w swoim związku. Składają się z 9 spotkań, które odbywają się raz w miesiącu i trwają 4 godziny (szczegóły na plakacie). Każde spotkanie składa się z dwóch wzajemnie przenikających się treściowo bloków. Jeden blok dedykowany jest aspektom psychologicznym relacji małżeńskiej, drugi porusza te same aspekty w świetle wiary. Zajęcia są różnorodne, zawierają elementy wykładów, pracy warsztatowej w parach, momenty ciszy na refleksję osobistą itp.

W przerwie pomiędzy blokami proponujemy wspólny obiad jako ważny element integracji wspólnotowej, wzajemnego poznania się uczestników. Po wcześniejszym zgłoszeniu, na czas zajęć, zapewniamy również opiekę nad dziećmi.

Koszt kursu to świadoma, dobrowolna ofiara.

Poniżej program spotkań. W zależności od potrzeb grupy organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych modyfikacji założonego planu.

 1. Między ideałem a rzeczywistością. Wzmocnienie pozytywne małżonków.
  Jak dostrzegać w związku nie tylko braki, ale również to co pozytywne?
  2. Empatia. Jak nauczyć się sytuować w drugiej osobie?
  3. Sztuka słuchania. Jak słuchać, żeby usłyszeć? Jak dać się usłyszeć?
  4. Podstawowe zasady komunikacji. Co pomaga, a co przeszkadza w dialogu?
  5. Świadomość samego siebie warunkiem wzrostu i dojrzałości. Jak zrozumieć wzajemne emocje?
  6. Przeszłość. Jak nie dać się zdeterminować zranieniom z historii?
  7. Życie według sensu egzystencjalnego i w zgodzie z wyznawanymi wartościami warunkiem satysfakcji i rozwoju. Jak odkryć o co warto razem walczyć?
  8. Zarys teorii systemowej. Jak wyznaczać granice zależności i wolności w rodzinie?
  9. Podsumowanie. Wspólny projekt i horyzont życia, czyli dokąd zmierzamy?

 

Izabela.finkWarsztaty dla małżeństw – od 06.11.2021