Posłanie Magdy na misję do Izraela

Na tegorocznych rekolekcjach, wraz z naszymi odpowiedzialnymi podjęłyśmy decyzję o moim wyjeździe do Izraela. Posłanie Magdy na misję do Izraela. Obecnie wspólnotę w Galilei tworzą dwie nasze siostry (Ania z Polski i Monika z Niemiec). Posługują one wśród arabskich chrześcijan (Melkicki Kościół Katolicki), towarzyszą w rozwoju wiary dzieciom, młodzieży, dorosłym. I choć chrześcijanie w Ziemi Świętej stanowią zdecydowaną mniejszość, pracy nie brakuje! Wręcz przeciwnie, siostry już od dłuższego czasu prosiły o wsparcie…

Misja w Izraelu jest olbrzymim wyzwaniem, ale jednocześnie rozpoznaję za nią zaproszenie Boga, który chce odsłonić przede mną kolejny skrawek swojego Ojcowskiego Serca. Tak jak przed czteroma laty pokazywał mi jak cenna jest dla Niego Polska, Trójmiasto, Kościół Gdański, tak teraz wskazuje na rzeczywistość Bliskiego Wschodu – dla mnie jeszcze nieznaną, ale przez Niego bardzo kochaną.

Dziękuję Wam za czas spędzony w Polsce, za cenne rozmowy, ubogacające spotkania, za razem przeżywane radości, smutki, wyzwania… słowem, za tworzenie WSPÓLNOTY!!!

W czwartek 3 listopada odbyła się msza mojego posłania do Izraela🕊️
Dziękuję ks. Proboszczowi Janowi za zawsze otwarte drzwi parafii dla naszej Wspólnoty. Dziękuję ks. Krzysztofowi za homilię pełną Ducha Świętego, za słowa wzmacniające nasze kroczenie za Jezusem. Dziękuję Wam wszystkim za Waszą obecność, Wasze towarzyszenie, Wasze zaangażowanie i Wasze wsparcie w tym ważnym dla nas wszystkich momencie Wspólnotowym❤️
I dziękuję przede wszystkim Panu Bogu za dar naszego powołania misyjnego, który wszyscy otrzymaliśmy w sakramencie chrztu świętego ❤️ Niech ten sakrament się rozwija coraz bardziej i działa w naszym codziennym życiu, tam gdzie Pan Bóg każdego z nas posyła!!!!

Magda

Izabela.finkPosłanie Magdy na misję do Izraela