Warsztaty ewangelizacyjno-misyjne są pedagogicznym procesem, który pomaga nam wejść w żywe doświadczenie Boga, wyrazić je swoimi słowami by następnie w naturalny, niewymuszony sposób móc dzielić się tym doświadczeniem z ludźmi, których Bóg stawia na naszej drodze.

Progresywnie, przez kontakt ze Słowem Bożym, odnajdujemy najpierw odpowiedzi na nasze najgłębsze egzystencjalne pytania. Tym samym integrujemy wiarę z naszym codziennym życiem i jego konkretnymi okolicznościami. W konsekwencji uczymy się patrzeć na świat, relacje, innych ludzi z perspektywy Boga, rozumieć ludzi i rzeczy „od środka” i współpracować w nich z Bogiem.

Pogłębiona na warsztatach droga wiary nie tylko uczy i informuje nas o narzędziach do życia wiarą na co dzień i do ewangelizowania, ale wewnętrznie uzdalnia nas, by żyć tożsamością i misją powierzonymi nam przez Boga.

Warsztaty są prowadzone w oparciu o metodologię Wspólnoty Sług Ewangelii Miłosierdzia.

1. Nie pozwól by skradziono ci życie, czyli o tym jak będąc 88-latkiem popatrzeć wstecz na swoje życie i powiedzieć „Warto było!” (Życie, które ma nie tylko sens, ale też cel. Szczęście – slogan, iluzja, czy można je wypracować?)

2. Powołani do ojcostwa i macierzyństwa wobec świata, czyli o tym co sprawiło, że Mojżesz z rozkapryszonego nastolatka stał się poważnym rozmówcą Boga twarzą w twarz. (Bóg jest miłością…    achaaaa…   już to słyszałem, już to wiem…Jak nie tylko o tym „wiedzieć”, ale „doświadczać” tego na co dzień?)

3. Życie wieczne, czyli o tym jak się nie dać wkręcić w kupowanie przereklamowanych bubli. (Jakość życia.  Wolność czy determinacja? Skąd mam wiedzieć czy jestem wolny? Narzędzia do podejmowania decyzji.)

4. Zamieszkani przez Boga, czyli o tym co sakramenty mają wspólnego z seksem? (W jakim języku przemawia Bóg? Jak Go usłyszeć i zrozumieć? Czy Bóg mi ufa? Godność ludzkich relacji. Godność ciała oraz ludzkiej afektywności i seksualności.)

5. Żywa obecność Boga w tych, którzy w Niego nie wierzą, czyli o tym dlaczego ćmy, choć przypalają sobie skrzydełka, nigdy nie przestają lecieć do światła. (Ludzkie zranienia a poszukiwanie Boga. Jaka miłość jest w stanie napełnić moje serce? Czy taka miłość realnie istnieje? Sztuka budowania zdrowych relacji.)

6. Jak być sobą we współczesnym świecie, czyli o jakości aktorstwa w tureckich serialach. (Co znaczy kochać kogoś dobrze? Czego potrzebujemy bardziej: kochać czy być kochanym?)

7. Być Chrystusem czyli o tym jak dolecieć z Londynu do Nowego Yorku w 3h i 15 minut. (Granice możliwości naszego człowieczeństwa. Jak przezwyciężyć lęki i bariery?)

8. Ciało Mistyczne Chrystusa, czyli o tym jak cieszyć się tymi, których nie lubię i którzy mnie wkurzają. (Na czym polega braterstwo w wierze? Jak radzić sobie z zazdrością i niskim poczuciem wartości?)

Izabela.fink