Warsztaty ewangelizacyjno-misyjne są pedagogicznym procesem, który pomaga nam wejść w żywe

Misje w Peru 2019