Nasze Życie i Misja

Słudzy Ewangelii jesteśmy przede wszystkim wspólnotą misyjną. To jest sedno naszej tożsamość. W pełni zgadzamy się z wyrażeniem papieża Franciszka użytym w Evangelii Gaudium „Ja jestem misją na tym świecie, i dlatego jestem w tym świecie”. (EG 273)

Bóg powierza nam, jak Wspólnocie, zadanie przekształcania społeczeństwa poprzez przemianę serc mocą głoszenia Ewangelii. Niewątpliwie świat, w którym żyjemy, wciąż krzyczy z bólu z powodu wielu niesprawiedliwości, ekstremalnej przemocy, nienawiści. W naszych czasach nadal wywołuje się niewyobrażalnie krwawe wojny i prowokuje ucieczkę milionów uchodźców. Ale kto jest w stanie odczytać za tymi dramatycznymi wiadomościami rzeczywistość ludzkości, która żyje z doświadczeniem serca „osieroconego przez Boga”? Brak miejsca dla Boga w sercach jest, naszym zdaniem, korzeniem wszelkiego zła.

Dlatego „moc Ewangelii ma dosięgnąć i jakby przewracać kryteria oceny, hierarchię dóbr, postawy i nawyki myślowe, bodźce postępowania i modele życiowe rodzaju ludzkiego, które stoją w sprzeczności ze słowem Bożym i planem zbawczym”.(Evangelii Nuntiandi 19)

W związku z tym, najgłębszym powołaniem jakie odczuwamy jest prowadzenie ludzi do spotkania z Bogiem, który nie potępia ani nie osądza, a który budzi w nas akceptację, przebaczenie i pojednanie z samym sobą i z innymi. Pragniemy wypełniać tę misję w klimacie braterstwa i szczerej miłości między nami oraz we współpracy z Kościołem lokalnym.

Jak konkretyzujemy naszą misję?

Świadomi potrzeby nowej ewangelizacji, działamy promując duchowość „Kościoła, który wychodzi”, formując i szkoląc świeckich, aby wypełniali misję głoszenia Ewangelii i towarzyszenia innym na drodze wiary. W niektórych krajach, gdzie chrześcijaństwo jest mniejszością, całe nasze życie poświęcone jest procesowi przygotowania osób do spotkania z Jezusem. W innych panstwach uczestniczymy lub prowadzimy spotkania ekumeniczne.

Realizacja naszej misji odbywa się poprzez:

  • Konwiwencje, spotkania modlitewne i formacyjne, rekolekcje, projekty ewangelizacyjne i obozy dla dzieci i młodzieży
  • Wolontariat, przede wszystkim dla młodzieży i nastolatków, w celu pobudzenia w nich doświadczenia miłości Bożej i towarzyszenia im w procesie rozwoju tego doświadczenia.
  • Warsztaty i szkoły ewangelizacji oraz cykle formacyjne dla osób, które chcą się rozwijać w przekazywaniu wiary, w sposób znaczący dla współczesnego człowieka i w środowiskach, w których żyją.
  • Działania związane z głoszeniem podstaw wiary (kerygmatu), misje, akcje wśród studentów lub w centrach handlowych, kursy Alfa itp.
  • Towarzyszenie duchowe indywidualnym osobom.
adminNasze Życie i Misja