Dom Młodych w Togo

Nasza wspólnota Sług Ewangelii Miłosierdzia Bożego rozpoczęła misję wTogo w styczniu 2009…

21 Maj, 2019

Pracujemy, pomagając w integralnym rozwoju każdej osoby, w jej wymiarze duchowym, intelektualnym i zawodowym. Naszą misję realizujemy głównie wśród nastolatków i ludzi młodych. Naszym celem jest to, aby młodzież z Togo mogła rozwinąć wszystkie swoje zdolności, by żyć Ewangelią i współpracować przy tworzeniu bardziej humanitarnego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Prezentacja projektu

Obecnie pracujemy z ponad 800 młodymi osobami, organizujac i prowadząc zajęcia w wynajmowanym domu, o powierzchni 90 m2.
Aby móc realizować naszą misję potrzebujemy środków finansowych na budowę centrum misyjnego, które składałoby się z: dużej sali, kaplicy, „appatam-u” (afrykańskiego miejsca spotkań) i domu formacyjnego dla młodych, którzy chcieli by całe swoje życie poświęcić Bogu i Jego misji, jako misjonarze konsekrowani. Aby centrum mogło sprawnie działać, niezbędna będzie instalacja sieci elektrycznej, ogrodzenie terenu centrum i wykopanie studni.

Cel

Naszym głównym celem jest wspomaganie tworzenia nowego społeczeństwa, opartego na wartościach Ewangelicznych: miłości, przebaczenia, pokoju, prawdy, solidarności, troszczeniu się o Wspólny Dom, jakim jest Ziemia. Ten cel chcemy realizować poprzez:

1

  • Formację integralną młodziezy, aby osiągnęli dojrzałość osobistą, umożliwiającą dalsze studia, a po ich ukończeniu, powalającą na bycie odpowiedzialnymi: założycielami organizacji pozarządowych, promujących kobiety i rozwój kraju, nauczycielami w szkołach, matkami i ojcami, budującymi trwałe rodziny, lekarzami, pielęgniarkami, formatorami w szkołach agromonicznych itd.

2

  • Formację misjonarzy konsekrowanych, którzy całe swe życie poświęciliby Bogu, formując i ewangelizując młodzież i dzieci.

Beneficjenci

1

  • Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą grupy 25 młodych ludzi, którzy w cyklu trzyletnim (postulat i noicjat), zechcą przygotowywać się, aby konsekrowac swoje życie Bogu i braciom w misyjnej służbie.

2

  • Beneficjemtami pośrednimi będzie ponad 800 młodych ludzi, z którymi pracuujemy na różnych zajęciech, a także ich rodziny i ich najbliższe środowiska (przyjaciele ze szkoły, parafii itd).

3

  • Dodatkowymi beneficjentami będę również osoby zamieszkujące w sąsiedztwie centrum. Potrzeba założenia instalacji elektrycznej, umozliwi dostęp do prądu wielu rodzinom i będzie awansem w poziomie życia dzielnicy.

Położenie geograficzne

Dom Młodych będzie usytuowany na północy Dapaong, niedaleko drogi prowadzącej do Burkina Faso, w miejscu zwanym Tantigou-barrage.

Od stolicy Togo (Lome) oddziela go 650km, 10 godzin jazdą samochodem.

Miejsce to należy do terytorium parafii “San Paul, apotre des nations”, leży w młodej dzielnicy, gdzie obecnie buduje się kościół.

Zakończenie

Kończymy opis naszego projektu, przytaczając przysłowie fon (z południa Afryki zachodniej): „Jeśli zmienia się rytm bębna, zmienia się też rytm tanecznego kroku”. Togo może się zmienic, może się rozwinąć, nie jest skazane na ubóstwo. Mlodzi są przyszłością tego kraju i świata, ale zależy od rytmu ich życia, od tego co zasadzi się w ich sercach, od możliwości jakie będą posiadać, czy wybudują inne Togo, czy nie. To dlatego mieszkamy tutaj, to dlatego zostawiliśmy wszystko by przyjechać do tego kraju i zrealizować ten wspólny projekt.

Dziękujemy z serca za Wasze zainteresowanie projektem i współpracę. Niech Bóg Wam błogosławi.

PONIŻSZY LINK JEST PRZEZNACZONY DLA WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY CHCIELIBY WESPRZEĆ FINANSOWO NASZ PROJEKT

Darowizn można dokonywac jednorazowo lub miesiecznie (wspierając nas mniejszą, ale stała kwotą). Każda z wpłat jest niezmiernie ważna i bardzo potrzebna!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

adminDom Młodych w Togo