Darowizny

Wasza pomoc, nawet jeśli jest niewielka, ma dla nas ogromne znaczenie i niezbędna. My z naszej strony zapewniamy modlitwę za każdego z Was i wasze Rodziny.

Wasza modlitwa, życie ofiarowane i współpraca w wymiarze ekonomicznym jest niezbędna by Miłosierdzie Boże mogło dotrzeć aż po krańce świata. Dziękujemy.

adminDarowizny